Skip to main content

Articles

Page 3 of 52

 1. N6-methyladenosine (m6A) modification is an emerging layer of epigenetic regulation which is widely implicated in the tumorigenicity of hepatocellular carcinoma (HCC), offering a novel perspective for investigati...

  Authors: Yunhao Chen, Yanchun Zhao, Junru Chen, Chuanhui Peng, Yanpeng Zhang, Rongliang Tong, Qiyang Cheng, Beng Yang, Xiaode Feng, Yuejie Lu, Haiyang Xie, Lin Zhou, Jian Wu and Shusen Zheng

  Citation: Molecular Cancer 2020 19:123

  Content type: Research

  Published on:

 2. Super-enhancers (SEs) play a crucial role in cancer, which is often associate with activated oncogenes. However, little is known about how SEs facilitate tumour suppression. Individuals with Down syndrome exhi...

  Authors: Rong Deng, Jun-Hao Huang, Yan Wang, Li-Huan Zhou, Zi-Feng Wang, Bing-Xin Hu, Yu-Hong Chen, Dong Yang, Jia Mai, Zhi-Ling Li, Hai-Liang Zhang, Yun Huang, Xiao-Dan Peng, Gong-Kan Feng, Xiao-Feng Zhu and Jun Tang

  Citation: Molecular Cancer 2020 19:122

  Content type: Research

  Published on:

 3. The tumor microenvironment is highly complex, and immune escape is currently considered an important hallmark of cancer, largely contributing to tumor progression and metastasis. Named for their capability of ...

  Authors: Song-Yang Wu, Tong Fu, Yi-Zhou Jiang and Zhi-Ming Shao

  Citation: Molecular Cancer 2020 19:120

  Content type: Review

  Published on:

 4. Pancreatic cancer is one of the most lethal malignancies and has an extremely poor diagnosis and prognosis. The development of resistance to gemcitabine is still a major challenge. The long noncoding RNA PVT1 ...

  Authors: Cefan Zhou, Changhua Yi, Yongxiang Yi, Wenying Qin, Yanan Yan, Xueying Dong, Xuewen Zhang, Yuan Huang, Rui Zhang, Jie Wei, Declan William Ali, Marek Michalak, Xing-Zhen Chen and Jingfeng Tang

  Citation: Molecular Cancer 2020 19:118

  Content type: Research

  Published on:

 5. Colorectal cancer (CRC) is the leading cause of cancer-related death worldwide. Exosome shave emerged as crucial regulators of intercellular communication and that abundant Circular RNAs (circRNAs) are enriche...

  Authors: Anquan Shang, Chenzheng Gu, Weiwei Wang, Xuan Wang, Junjun Sun, Bingjie Zeng, Chen Chen, Wenjing Chang, Yili Ping, Ping Ji, Junlu Wu, Wenqiang Quan, Yiwen Yao, Yongxin Zhou, Zujun Sun and Dong Li

  Citation: Molecular Cancer 2020 19:117

  Content type: Research

  Published on:

 6. Regulatory T cells (Tregs) characterized by the expression of the master transcription factor forkhead box protein p3 (Foxp3) suppress anticancer immunity, thereby hindering protective immunosurveillance of tu...

  Authors: Chunxiao Li, Ping Jiang, Shuhua Wei, Xiaofei Xu and Junjie Wang

  Citation: Molecular Cancer 2020 19:116

  Content type: Review

  Published on:

 7. Long non-coding RNAs (lncRNAs) have been identified as important epigenetic regulators that play critical roles in human cancers. However, the regulatory functions of lncRNAs in tumorigenesis remains to be elu...

  Authors: Xiaoyu He, Peiwei Chai, Fang Li, Leilei Zhang, Chuandi Zhou, Xiaoling Yuan, Yongyun Li, Jie Yang, Yingxiu Luo, Shengfang Ge, He Zhang, Renbing Jia and Xianqun Fan

  Citation: Molecular Cancer 2020 19:115

  Content type: Research

  Published on:

 8. BATF2, also known as SARI, has been implicated in tumor progression. However, its role, underlying mechanisms, and prognostic significance in human gastric cancer (GC) are elusive.

  Authors: Jian-Wei Xie, Xiao-Bo Huang, Qi-Yue Chen, Yu-Bin Ma, Ya-Jun Zhao, Li-Chao Liu, Jia-Bin Wang, Jian-Xian Lin, Jun Lu, Long-Long Cao, Mi Lin, Ru-Hong Tu, Chao-Hui Zheng, Chang-Ming Huang and Ping Li

  Citation: Molecular Cancer 2020 19:114

  Content type: Research

  Published on:

 9. Circular RNAs (circRNAs) play important regulatory roles in the development of various cancers. However, biological functions and the underlying molecular mechanism of circRNAs in gastric cancer (GC) remain ob...

  Authors: Mengyan Xie, Tao Yu, Xinming Jing, Ling Ma, Yu Fan, Fengming Yang, Pei Ma, Huning Jiang, Xi Wu, Yongqian Shu and Tongpeng Xu

  Citation: Molecular Cancer 2020 19:112

  Content type: Research

  Published on:

 10. An amendment to this paper has been published and can be accessed via the original article.

  Authors: Wei-Luo Cai, Wen-Ding Huang, Bo Li, Tian-Rui Chen, Zhen-Xi Li, Cheng-Long Zhao, Heng-Yu Li, Yan-Mei Wu, Wang-Jun Yan and Jian-Ru Xiao

  Citation: Molecular Cancer 2020 19:111

  Content type: Correction

  Published on:

  The original article was published in Molecular Cancer 2018 17:9

 11. Natural killer (NK) cells play a critical role in the innate antitumor immune response. Recently, NK cell dysfunction has been verified in various malignant tumors, including hepatocellular carcinoma (HCC). Ho...

  Authors: Peng-Fei Zhang, Chao Gao, Xiao-Yong Huang, Jia-Cheng Lu, Xiao-Jun Guo, Guo-Ming Shi, Jia-Bin Cai and Ai-Wu Ke

  Citation: Molecular Cancer 2020 19:110

  Content type: Research

  Published on:

 12. We previously reported an inverse relationship between B cell-specific Moloney murine leukemia virus integration site 1 (Bmi-1) and Raf kinase inhibitory protein (RKIP), which is associated with the prognosis ...

  Authors: Yaqing Li, Zhenfeng Tian, Ying Tan, Guoda Lian, Shangxiang Chen, Shaojie Chen, Jiajia Li, Xuanna Li, Kaihong Huang and Yinting Chen

  Citation: Molecular Cancer 2020 19:109

  Content type: Research

  Published on:

 13. Emerging evidence has revealed significant roles for small nucleolar RNAs (snoRNAs) in tumorigenesis. However, the genetic and pharmacogenomic landscape of snoRNAs has not been characterized. Using the genotyp...

  Authors: Yaoming Liu, Hang Ruan, Shengli Li, Youqiong Ye, Wei Hong, Jing Gong, Zhao Zhang, Ying Jing, Xiulan Zhang, Lixia Diao and Leng Han

  Citation: Molecular Cancer 2020 19:108

  Content type: Letter to the Editor

  Published on:

 14. Colorectal cancer (CRC) is one of the leading causes of tumor-related death worldwide, and its main cause of death is distant metastasis. Methyltransferase-like 14(METTL14), a major RNA N6-adenosine methyltran...

  Authors: Xiaoxiang Chen, Mu Xu, Xueni Xu, Kaixuan Zeng, Xiangxiang Liu, Bei Pan, Chenmeng Li, Li Sun, Jian Qin, Tao Xu, Bangshun He, Yuqin Pan, Huilin Sun and Shukui Wang

  Citation: Molecular Cancer 2020 19:106

  Content type: Research

  Published on:

 15. N6-methyladenosine (m6A), the most abundant modification in eukaryotic cells, regulates RNA transcription, processing, splicing, degradation, and translation. Circular RNA (circRNA) is a class of covalently close...

  Authors: Lele Zhang, Chaofeng Hou, Chen Chen, Yaxin Guo, Weitang Yuan, Detao Yin, Jinbo Liu and Zhenqiang Sun

  Citation: Molecular Cancer 2020 19:105

  Content type: Review

  Published on:

 16. Since the breakthrough discoveries of DNA and histone modifications, the field of RNA modifications has gained increasing interest in the scientific community. The discovery of N6-methyladenosine (m6A), a pred...

  Authors: Zijian Zhou, Jiancheng Lv, Hao Yu, Jie Han, Xiao Yang, Dexiang Feng, Qikai Wu, Baorui Yuan, Qiang Lu and Haiwei Yang

  Citation: Molecular Cancer 2020 19:104

  Content type: Review

  Published on:

 17. Circular RNAs (circRNAs), a novel type of noncoding RNA (ncRNA), are covalently linked circular configurations that form via a loop structure. Accumulating evidence indicates that circRNAs are potential biomar...

  Authors: Jianfa Li, Chenchen Huang, Yifan Zou, Jing Ye, Jing Yu and Yaoting Gui

  Citation: Molecular Cancer 2020 19:103

  Content type: Research

  Published on:

 18. Extracellular vesicles (EVs), a class of heterogeneous membrane vesicles, are generally divided into exosomes and microvesicles on basis of their origination from the endosomal membrane or the plasma membrane,...

  Authors: Wei Hu, Cong Liu, Zhuo-Yue Bi, Qun Zhou, Han Zhang, Lin-Lin Li, Jian Zhang, Wei Zhu, Yang-Yi-Yan Song, Feng Zhang, Hui-Min Yang, Yong-Yi Bi, Qi-Qiang He, Gong-Jun Tan, Cheng-Cao Sun and De-Jia Li

  Citation: Molecular Cancer 2020 19:102

  Content type: Review

  Published on:

 19. Lung cancer has high morbidity and mortality worldwide with non-small cell lung cancer (NSCLC) accounting for 85% of the cases. Therapies for lung cancer have relatively poor outcomes and further improvements ...

  Authors: Nan Zhang, Aruo Nan, Lijian Chen, Xin Li, Yangyang Jia, Miaoyun Qiu, Xin Dai, Hanyu Zhou, Jialu Zhu, Han Zhang and Yiguo Jiang

  Citation: Molecular Cancer 2020 19:101

  Content type: Research

  Published on:

 20. Laryngeal squamous cell carcinoma (LSCC) is a common malignant tumor of the head and neck. LSCC patients have seriously impaired vocal, respiratory, and swallowing functions with poor prognosis. Circular RNA (...

  Authors: Yongyan Wu, Yuliang Zhang, Xiwang Zheng, Fengsheng Dai, Yan Lu, Li Dai, Min Niu, Huina Guo, Wenqi Li, Xuting Xue, Yunfeng Bo, Yujia Guo, Jiangbo Qin, Yixiao Qin, Hongliang Liu, Yu Zhang…

  Citation: Molecular Cancer 2020 19:99

  Content type: Research

  Published on:

 21. Anti-angiogenic therapy represents a promising strategy for non-small-cell lung cancer (NSCLC) but its application in lung squamous cell carcinoma (SQC) is limited due to the high-risk adverse effects. Accumul...

  Authors: Jiarong Chen, Aibin Liu, Zhihui Wang, Bin Wang, Xingxing Chai, Wenjie Lu, Ting Cao, Ronggang Li, Minyan Wu, Zhuming Lu, Wenguang Pang, Lin Xiao, Xiangmeng Chen, Yan Zheng, Qiong Chen, Jincheng Zeng…

  Citation: Molecular Cancer 2020 19:98

  Content type: Research

  Published on:

 22. An amendment to this paper has been published and can be accessed via the original article.

  Authors: Xianfan Ding, Dong-Rong Yang, Liqun Xia, Bide Chen, Shicheng Yu, Yuanjie Niu, Mingchao Wang, Gonghui Li and Chawnshang Chang

  Citation: Molecular Cancer 2020 19:97

  Content type: Correction

  Published on:

  The original article was published in Molecular Cancer 2015 14:16

 23. Gastric cancer is a deadly disease and remains the third leading cause of cancer-related death worldwide. The 5-year overall survival rate of patients with early-stage localized gastric cancer is more than 60%...

  Authors: Li Yuan, Zhi-Yuan Xu, Shan-Ming Ruan, Shaowei Mo, Jiang-Jiang Qin and Xiang-Dong Cheng

  Citation: Molecular Cancer 2020 19:96

  Content type: Review

  Published on:

 24. Increasing evidence supports the role of small nucleolar RNAs (snoRNAs) and long non-coding RNAs (lncRNAs) as master gene regulators at the epigenetic modification level. However, the underlying mechanism of t...

  Authors: Huizhe Wu, Wenyan Qin, Senxu Lu, Xiufang Wang, Jing Zhang, Tong Sun, Xiaoyun Hu, Yalun Li, Qiuchen Chen, Yuanhe Wang, Haishan Zhao, Haiyan Piao, Rui Zhang and Minjie Wei

  Citation: Molecular Cancer 2020 19:95

  Content type: Research

  Published on:

 25. Amplification of chromosome 7q21-7q31 is associated with tumor recurrence and multidrug resistance, and several genes in this region are powerful drivers of hepatocellular carcinoma (HCC). We aimed to investig...

  Authors: Xiao-Yong Huang, Peng-Fei Zhang, Chuan-Yuan Wei, Rui Peng, Jia-Cheng Lu, Chao Gao, Jia-Bing Cai, Xuan Yang, Jia Fan, Ai-Wu Ke, Jian Zhou and Guo-Ming Shi

  Citation: Molecular Cancer 2020 19:92

  Content type: Research

  Published on:

 26. N6-methyladenosine (m6A) is the most abundant reversible methylation modification of eukaryotic mRNA, and it plays vital roles in tumourigenesis. This study aimed to explore the role of the m6A demethylase ALK...

  Authors: Xingya Guo, Kai Li, Weiliang Jiang, Yangyang Hu, Wenqin Xiao, Yinshi Huang, Yun Feng, Qin Pan and Rong Wan

  Citation: Molecular Cancer 2020 19:91

  Content type: Research

  Published on:

 27. Non-small cell lung cancer (NSCLC) patients with activating EGFR mutations initially respond to first-generation EGFR inhibitors; however, the efficacy of these drugs is limited by acquired resistance driven b...

  Authors: Tao Zhang, Rong Qu, Shingpan Chan, Mengzhen Lai, Linjiang Tong, Fang Feng, Hongyu Chen, Tingting Song, Peiran Song, Gang Bai, Yingqiang Liu, Yanan Wang, Yan Li, Yi Su, Yanyan Shen, Yiming Sun…

  Citation: Molecular Cancer 2020 19:90

  Content type: Research

  Published on:

 28. An amendment to this paper has been published and can be accessed via the original article.

  Authors: Tong Liu, Xin Zhang, Lutao Du, Yunshan Wang, Xiaoming Liu, Hui Tian, Lili Wang, Peilong Li, Yinghui Zhao, Weili Duan, Yujiao Xie, Zhaowei Sun and Chuanxin Wang

  Citation: Molecular Cancer 2020 19:89

  Content type: Correction

  Published on:

  The original article was published in Molecular Cancer 2019 18:43

 29. Estrogen receptor-positive (ER+) breast cancers represent approximately two-thirds of all breast cancers and have a sustained risk of late disease recurrence. Cyclin-dependent kinase 4 and 6 (CDK4/6) inhibitor...

  Authors: Xi Jin, Li-Ping Ge, Da-Qiang Li, Zhi-Ming Shao, Gen-Hong Di, Xiao-En Xu and Yi-Zhou Jiang

  Citation: Molecular Cancer 2020 19:87

  Content type: Research

  Published on:

 30. As a novel type of noncoding RNAs, covalently closed circular RNAs (circRNAs) are ubiquitously expressed in eukaryotes. Emerging studies have related dysregulation of circRNAs to tumorigenesis. However, the bi...

  Authors: Zai Luo, Zeyin Rong, Jianming Zhang, Zhonglin Zhu, Zhilong Yu, Tengfei Li, Zhongmao Fu, Zhengjun Qiu and Chen Huang

  Citation: Molecular Cancer 2020 19:86

  Content type: Research

  Published on:

 31. Long noncoding RNAs (lncRNAs) play crucial roles in tumor progression and are aberrantly expressed in various cancers. However, the functional roles of lncRNAs in breast cancer remain largely unknown.

  Authors: Yiran Liang, Xiaojin Song, Yaming Li, Bing Chen, Wenjing Zhao, Lijuan Wang, Hanwen Zhang, Ying Liu, Dianwen Han, Ning Zhang, Tingting Ma, Yajie Wang, Fangzhou Ye, Dan Luo, Xiaoyan Li and Qifeng Yang

  Citation: Molecular Cancer 2020 19:85

  Content type: Research

  Published on:

 32. Circular RNAs (circRNAs) have been reported to have critical regulatory roles in tumor biology. However, their contribution to melanoma remains largely unknown.

  Authors: Chuan-Yuan Wei, Meng-Xuan Zhu, Nan-Hang Lu, Jia-Qi Liu, Yan-Wen Yang, Yong Zhang, Yue-Dong Shi, Zi-Hao Feng, Jia-Xia Li, Fa-Zhi Qi and Jian-Ying Gu

  Citation: Molecular Cancer 2020 19:84

  Content type: Research

  Published on:

 33. Accumulating evidence suggests that circular RNAs (circRNAs) are important participants in cancer progression. However, the biological processes and underlying mechanisms of circRNAs in pancreatic ductal adeno...

  Authors: Xiaofeng Guo, Quanbo Zhou, Dan Su, Yuming Luo, Zhiqiang Fu, Leyi Huang, Zhiguo Li, Decan Jiang, Yao Kong, Zhihua Li, Rufu Chen and Changhao Chen

  Citation: Molecular Cancer 2020 19:83

  Content type: Research

  Published on:

 34. Patients with lymph node (LN)-positive pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) have extremely poor survival rates. Circular RNAs (circRNAs), a newly discovered type of endogenous noncoding RNAs, have been prop...

  Authors: Yao Kong, Yuting Li, Yuming Luo, Jiang Zhu, Hanhao Zheng, Bowen Gao, Xiaofeng Guo, Zhihua Li, Rufu Chen and Changhao Chen

  Citation: Molecular Cancer 2020 19:82

  Content type: Research

  Published on:

 35. RNA modifications can be added or removed by a variety of enzymes that catalyse the necessary reactions, and these modifications play roles in essential molecular mechanisms. The prevalent modifications on mRN...

  Authors: Hanhan Shi, Peiwei Chai, Renbing Jia and Xianqun Fan

  Citation: Molecular Cancer 2020 19:78

  Content type: Review

  Published on:

 36. Hepatocellular carcinoma (HCC) is the most frequent subtype of primary liver cancer and one of the leading causes of cancer-related death worldwide. However, the molecular mechanisms underlying HCC pathogenesi...

  Authors: Zhao Huang, Jian-Kang Zhou, Yong Peng, Weifeng He and Canhua Huang

  Citation: Molecular Cancer 2020 19:77

  Content type: Review

  Published on:

 37. Following the publication of the original paper [1], one corresponding author was inadvertently missed.

  Authors: Junxin Chen, Gang Liu, Yizheng Wu, Jianjun Ma, Hongfei Wu, Ziang Xie, Shuai Chen, Yute Yang, Shengyu Wang, Panyang Shen, Yifan Fang, Shunwu Fan, Shuying Shen and Xiangqian Fang

  Citation: Molecular Cancer 2020 19:75

  Content type: Correction

  Published on:

  The original article was published in Molecular Cancer 2019 18:150

Annual Journal Metrics