Skip to content

Advertisement

Articles

Page 2 of 46

 1. Content type: Research

  Metastasis is the main cause of lung cancer mortality. Bone marrow-derived mesenchymal stem cells (BMSCs) are a component of the cancer microenvironment and contribute to cancer progression. Intratumoral hypox...

  Authors: Xina Zhang, Buqing Sai, Fan Wang, Lujuan Wang, Yuhui Wang, Leliang Zheng, Guiyuan Li, Jingqun Tang and Juanjuan Xiang

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:40

  Published on:

 2. Content type: Review

  A pre-metastatic niche is a microenvironment prepared for the colonization of circulating tumor cells in specific organs. Exosomes are extracellular vesicles with a variety of biological functions. Exosomes pl...

  Authors: Yaxin Guo, Xiang Ji, Jinbo Liu, Dandan Fan, Quanbo Zhou, Chen Chen, Weiwei Wang, Guixian Wang, Haijiang Wang, Weitang Yuan, Zhenyu Ji and Zhenqiang Sun

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:39

  Published on:

 3. Content type: Research

  Long intergenic noncoding RNA p21 (lincRNA-p21) is considered a target of wild-type p53, but little is known about its regulation by mutant p53 and its functions during the progression of head and neck squamou...

  Authors: Shufang Jin, Xi Yang, Jiayi Li, Wenyi Yang, Hailong Ma and Zhiyuan Zhang

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:38

  Published on:

 4. Content type: Review

  Extracellular vesicles (EVs) membranes enclose nanosized vesicles with a size range of 30–150 nm and are plentiful in our body in both physiological and pathological conditions. Exosomes, a type of EV, are imp...

  Authors: Yan Xie, Wei Dang, Siwei Zhang, Wenxing Yue, Li Yang, Xingyu Zhai, Qijia Yan and Jianhong Lu

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:37

  Published on:

 5. Content type: Review

  Peripheral circulating free DNA (cfDNA) is DNA that is detected in plasma or serum fluid with a cell-free status. For cancer patients, cfDNA not only originates from apoptotic cells but also from necrotic tumo...

  Authors: Lei Zhang, Yiyi Liang, Shifu Li, Fanyuan Zeng, Yongan Meng, Ziwei Chen, Shuang Liu, Yongguang Tao and Fenglei Yu

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:36

  Published on:

 6. Content type: Letter to Editor

  Circular RNA (circRNA) is a group of RNA families generated by RNA circularization, which was discovered ubiquitously across different cancers. However, the internal structure of circRNA is difficult to determ...

  Authors: Jing Feng, Ke Chen, Xin Dong, Xiaolong Xu, Yuxuan Jin, Xinyang Zhang, Wenbo Chen, Yujing Han, Lin Shao, Yang Gao and Chunjiang He

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:35

  Published on:

 7. Content type: Letter to the Editor

  In lung cancer, antiangiogenic strategies targeting tumor-derived endothelial cells (TECs) afford a survival advantage, but the characteristics of TECs have not been comprehensively elucidated. Herein, high-pu...

  Authors: Huiqin Zhuo, Yan Zhao, Xiao Cheng, Mao Xu, Lin Wang, Lingyun Lin, Zhi Lyu, Xuehui Hong and Jianchun Cai

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:34

  Published on:

 8. Content type: Research

  The long non-coding RNA PVT1 (lncRNA PVT1) has been reported to act as an oncogenic regulator of several cancers. However, its expression and function in gallbladder cancer (GBC) remain largely unknown.

  Authors: Jianan Chen, Yan Yu, Hua Li, Qiuyue Hu, Xiaolong Chen, Yuting He, Chen Xue, Fang Ren, Zhigang Ren, Juan Li, Liwen Liu, Zhenfeng Duan, Guangying Cui and Ranran Sun

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:33

  Published on:

 9. Content type: Research

  Long noncoding RNAs (lncRNAs) have been indicated to play critical roles in cancer development and progression. LncRNA HOXD cluster antisense RNA1 (HOXD-AS1) has recently been found to be dysregulated in sever...

  Authors: Min-Hui Yang, Li Zhao, Lan Wang, Wen Ou-Yang, Sha-Sha Hu, Wen-Lu Li, Mei-Ling Ai, Yi-Qing Wang, Yue Han, Ting-Ting Li, Yan-Qing Ding and Shuang Wang

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:31

  Published on:

 10. Content type: Letter to the Editor

  Ectopic Viral Integration site 1 (EVI1) upregulation is implicated in 10–25% of pediatric acute myeloid leukemia (AML) and has an inferior outcome with current chemotherapy regimens. Here we report that EVI1 u...

  Authors: Nupur Mittal, Liping Li, Yue Sheng, Chao Hu, Fuxing Li, Tongyu Zhu, Xiaohong Qiao and Zhijian Qian

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:30

  Published on:

 11. Content type: Review

  The immune system plays important roles in tumor development. According to the immune-editing theory, immune escape is the key to tumor survival, and exploring the mechanisms of tumor immune escape can provide...

  Authors: Shixin Duan, Weihua Guo, Zuxing Xu, Yunbo He, Chuting Liang, Yongzhen Mo, Yian Wang, Fang Xiong, Can Guo, Yong Li, Xiaoling Li, Guiyuan Li, Zhaoyang Zeng, Wei Xiong and Fuyan Wang

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:29

  Published on:

 12. Content type: Research

  Hepatocellular carcinoma (HCC) is the most common malignant liver tumor with poor clinical outcomes. Increasing amount of long non-coding RNAs (lncRNAs) have been revealed to be implicated in the carcinogenesi...

  Authors: Yufeng Wang, Liu Yang, Tianxiang Chen, Xin Liu, Yang Guo, Qiaojuan Zhu, Xiangmin Tong, Wei Yang, Qiuran Xu, Dongsheng Huang and Kangsheng Tu

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:28

  Published on:

 13. Content type: Research

  Circular RNA (circRNA) represents a broad and diverse endogenous RNAs that can regulate gene expression in cancer. However, the regulation and function of bladder cancer (BC) circRNAs remain largely unknown.

  Authors: Hongwei Su, Tao Tao, Zhao Yang, Xing Kang, Xu Zhang, Danyue Kang, Song Wu and Chong Li

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:27

  Published on:

 14. Content type: Review

  Phosphatidylinositol-3-kinase (PI3K)/AKT/mammalian target of rapamycin (mTOR) signaling is one of the most important intracellular pathways, which can be considered as a master regulator for cancer. Enormous e...

  Authors: Jing Yang, Ji Nie, Xuelei Ma, Yuquan Wei, Yong Peng and Xiawei Wei

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:26

  Published on:

 15. Content type: Research

  Circular RNAs (circRNAs) are a class of non-coding RNAs with a loop structure, but its functions remain largely unknown. Growing evidence has revealed that circRNAs play a striking role as functional RNAs in t...

  Authors: Dawei Rong, Chen Lu, Betty Zhang, Kai Fu, Shuli Zhao, Weiwei Tang and Hongyong Cao

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:25

  Published on:

 16. Content type: Letter to the Editor

  Axl receptor tyrosine kinase is involved in the growth and metastasis and is an indicator of poor prognosis in several cancers including lung cancers. Although a mitogen-activated protein kinase (MAPK) pathway...

  Authors: Yoko Tsukita, Naoya Fujino, Eisaku Miyauchi, Ryoko Saito, Fumiyoshi Fujishima, Koji Itakura, Yorihiko Kyogoku, Koji Okutomo, Mitsuhiro Yamada, Tatsuma Okazaki, Hisatoshi Sugiura, Akira Inoue, Yoshinori Okada and Masakazu Ichinose

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:24

  Published on:

 17. Content type: Research

  Increasing studies has found that circular RNAs (circRNAs) play vital roles in cancer progression. But the expression profile and function of circRNAs in triple-negative breast cancer (TNBC) are unclear.

  Authors: Hailin Tang, Xiaojia Huang, Jin Wang, Lu Yang, Yanan Kong, Guanfeng Gao, Lijuan Zhang, Zhe-Sheng Chen and Xiaoming Xie

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:23

  Published on:

 18. Content type: Research

  Though esophageal cancer is three to four times more common among males than females worldwide, this type of cancer still ranks in the top incidence among women, even more than the female specific cancer types...

  Authors: Wei Li, Liyuan Zhang, Binbin Guo, Jieqiong Deng, Siqi Wu, Fang Li, Yirong Wang, Jiachun Lu and Yifeng Zhou

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:22

  Published on:

 19. Content type: Research

  CircRNA has emerged as a new non-coding RNA that plays crucial roles in tumour initiation and development. ‘MiRNA sponge’ is the most reported role played by circRNAs in many tumours. The AKT/mTOR axis is a cl...

  Authors: Xing Zhang, Sen Wang, Haixiao Wang, Jiacheng Cao, Xiaoxu Huang, Zheng Chen, Penghui Xu, Guangli Sun, Jianghao Xu, Jialun Lv and Zekuan Xu

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:20

  Published on:

 20. Content type: Letter to the Editor

  The current histopathological risk-stratification criteria in colorectal cancer (CRC) patients following a curative surgery remain inadequate. In this study, we undertook a systematic, genomewide, biomarker di...

  Authors: Takatoshi Matsuyama, Toshiaki Ishikawa, Naoki Takahashi, Yasuhide Yamada, Masamichi Yasuno, Tatsuyuki Kawano, Hiroyuki Uetake and Ajay Goel

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:19

  Published on:

 21. Content type: Research

  Lysyl oxidase-like 4 (LOXL4) has been found to be dysregulated in several human malignancies, including hepatocellular carcinoma (HCC). However, the role of LOXL4 in HCC progression remains largely unclear. In...

  Authors: Rongkun Li, Yahui Wang, Xiaoxin Zhang, Mingxuan Feng, Jun Ma, Jun Li, Xiaomei Yang, Fang Fang, Qiang Xia, Zhigang Zhang, Mingyi Shang and Shuheng Jiang

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:18

  Published on:

 22. Content type: Review

  Autophagy is a genetically well-controlled cellular process that is tightly controlled by a set of core genes, including the family of autophagy-related genes (ATG). Autophagy is a “double-edged sword” in tumo...

  Authors: Guan-Min Jiang, Yuan Tan, Hao Wang, Liang Peng, Hong-Tao Chen, Xiao-Jun Meng, Ling-Ling Li, Yan Liu, Wen-Fang Li and Hong Shan

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:17

  Published on:

 23. Content type: Letter to the Editor

  Esophageal squamous cell cancer (ESCC) is a high incidence and mortality disease worldwide. However, specificity and sensitivity of its diagnostic and prognostic biomarkers are still unsatisfactory. Recently, ...

  Authors: Liyuan Fan, Qiang Cao, Jia Liu, Junpeng Zhang and Baosheng Li

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:16

  Published on:

 24. Content type: Research

  The long noncoding RNA (lncRNA) OTUD6B antisense RNA 1 (OTUD6B-AS1) is oriented in an antisense direction to the protein-coding gene OTUD6B on the opposite DNA strand. TCGA database data show that the expressi...

  Authors: Gang Wang, Zi-jian Zhang, Wen-gang Jian, Pan-hong Liu, Wei Xue, Teng-da Wang, Yu-yang Meng, Chao Yuan, Hao-ming Li, Yi-peng Yu, Zhan-xin Liu, Qiong Wu, Da-ming Zhang and Cheng Zhang

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:15

  Published on:

 25. Content type: Letter to the Editor

  Circular RNAs are widely expressed in eukaryotic cells and associated with cancer. However, limited studies to date have focused on the potential role of circRNAs in progression of lung cancer. Data from the c...

  Authors: Lijian Chen, Aruo Nan, Nan Zhang, Yangyang Jia, Xin Li, Yihui Ling, Jiabin Dai, Shaozhu Zhang, Qiaoyuan Yang, Yanni Yi and Yiguo Jiang

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:13

  Published on:

 26. Content type: Research

  MYCN amplification or N-Myc overexpression is found in approximately 40% NEPC and up to 20% CRPC patients. N-Myc has been demonstrated to drive disease progression and hormonal therapeutic resistance of NEPC/CRPC...

  Authors: Yu Yin, Lingfan Xu, Yan Chang, Tao Zeng, Xufeng Chen, Aifeng Wang, Jeff Groth, Wen-Chi Foo, Chaozhao Liang, Hailiang Hu and Jiaoti Huang

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:11

  Published on:

 27. Content type: Review

  Tumor immune escape is an important strategy of tumor survival. There are many mechanisms of tumor immune escape, including immunosuppression, which has become a research hotspot in recent years. The programme...

  Authors: Xianjie Jiang, Jie Wang, Xiangying Deng, Fang Xiong, Junshang Ge, Bo Xiang, Xu Wu, Jian Ma, Ming Zhou, Xiaoling Li, Yong Li, Guiyuan Li, Wei Xiong, Can Guo and Zhaoyang Zeng

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:10

  Published on:

 28. Content type: Research

  Breast cancer is one of the most common malignancies and the major cause of cancer-related death in women. Although the importance of PIWI-interacting RNAs (piRNAs) in cancer has been increasingly recognized, ...

  Authors: Liping Tan, Dongmei Mai, Bailin Zhang, Xiaobing Jiang, Jialiang Zhang, Ruihong Bai, Ying Ye, Mei Li, Ling Pan, Jiachun Su, Yanfen Zheng, Zexian Liu, Zhixiang Zuo, Qi Zhao, Xiaoxing Li, Xudong Huang…

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:9

  Published on:

 29. Content type: Letter to the Editor

  In this study, the secondary sequencing was used to profile circRNA expression in the tissue samples from three CRC patients with liver metastasis and three matched CRC patients. After verified some candidates...

  Authors: Hanchen Xu, Chunyan Wang, Haiyan Song, Yangxian Xu and Guang Ji

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:8

  Published on:

 30. Content type: Letter to the Editor

  Understanding of intratumor heterogeneity (ITH) among different non-small cell lung cancer (NSCLC) subtypes is necessary. Whether circulating tumor DNA (ctDNA) profile could represent these ITH is still an ope...

  Authors: Yaxiong Zhang, Lianpeng Chang, Yunpeng Yang, Wenfeng Fang, Yanfang Guan, Aiwei Wu, Shaodong Hong, Huaqiang Zhou, Gang Chen, Xi Chen, Shen Zhao, Qiufan Zheng, Hui Pan, Lanjun Zhang, Hao Long, Haoxian Yang…

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:7

  Published on:

 31. Content type: Review

  Covalently closed single-stranded circular RNAs (circRNAs) consist of introns or exons and are widely present in eukaryotic cells. CircRNAs generally have low expression levels and relatively stable structures...

  Authors: Qingfeng Shang, Zhi Yang, Renbing Jia and Shengfang Ge

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:6

  Published on:

 32. Content type: Research

  In recent years, circular RNAs (circRNAs), a new star of non-coding RNA, have been emerged as vital regulators and gained much attention for involvement of initiation and progression of diverse kinds of human ...

  Authors: Rui Yang, Lei Xing, Xiaying Zheng, Yan Sun, Xiaosong Wang and Junxia Chen

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:4

  Published on:

 33. Content type: Research

  Trastuzumab resistance followed by metastasis is a major obstacle for improving the clinical outcome of patients with advanced human epidermal growth factor receptor 2-positive (HER-2+) breast cancer. While lo...

  Authors: Huaying Dong, Jianguo Hu, Kejian Zou, Mulin Ye, Yuanwen Chen, Chengyi Wu, Xin Chen and Mingli Han

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:3

  Published on:

 34. Content type: Letter to the Editor

  Recent studies identified that low levels of tumour suppressor microRNAs (miRNAs) in plasma/serum relate to tumour progression and poor outcomes in cancers. We selected six candidates (miR-126, 133b, 143, 203,...

  Authors: Jun Kiuchi, Shuhei Komatsu, Taisuke Imamura, Keiji Nishibeppu, Katsutoshi Shoda, Tomohiro Arita, Toshiyuki Kosuga, Hirotaka Konishi, Atsushi Shiozaki, Kazuma Okamoto, Hitoshi Fujiwara, Daisuke Ichikawa and Eigo Otsuji

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:2

  Published on:

 35. Content type: Research

  Esophageal squamous cell carcinoma (ESCC) is one of the most lethal malignancies. Neovascularization during tumorigenesis supplies oxygen and nutrients to proliferative tumor cells, and serves as a conduit for...

  Authors: Yunzhao Chen, Dandan Wang, Hao Peng, Xi Chen, Xueping Han, Jie Yu, Wenjie Wang, Lirong Liang, Zheng Liu, Yi Zheng, Jianming Hu, Lan Yang, Jun Li, Hong Zhou, Xiaobin Cui and Feng Li

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:1

  Published on:

 36. Content type: Review

  Hepatocellular carcinoma (HCC) is the most common type of primary liver cancer, with high morbidity, relapse and mortality rates. Multipotent mesenchymal stromal cells (MSCs) can be recruited to and become int...

  Authors: Zeli Yin, Keqiu Jiang, Rui Li, Chengyong Dong and Liming Wang

  Citation: Molecular Cancer 2018 17:178

  Published on:

 37. Content type: Letter to the Editor

  Right-sided colon cancer (RCC) has worse prognosis compared to left-sided colon cancer (LCC) and rectal cancer. The reason for this difference in outcomes is not well understood. We performed comparative somat...

  Authors: Robin Imperial, Zaheer Ahmed, Omer M. Toor, Cihat Erdoğan, Ateeq Khaliq, Paul Case, James Case, Kevin Kennedy, Lee S. Cummings, Niklas Melton, Shahzad Raza, Banu Diri, Ramzi Mohammad, Bassel El-Rayes, Timothy Pluard, Arif Hussain…

  Citation: Molecular Cancer 2018 17:177

  Published on:

 38. Content type: Research

  Although the genetic spectrum of human colorectal cancer (CRC) is mainly characterized by APC, KRAS and TP53 mutations, driver genes in tumor initiation have not been conclusively demonstrated. In this study, we ...

  Authors: Erfei Chen, Fangfang Yang, Hongjuan He, Qiqi Li, Wei Zhang, Jinliang Xing, Ziqing Zhu, Jingjing Jiang, Hua Wang, Xiaojuan Zhao, Ruitao Liu, Lei Lei, Jing Dong, Yuchen Pei, Ying Yang, Junqiang Pan…

  Citation: Molecular Cancer 2018 17:176

  Published on:

 39. Content type: Letter to the Editor

  Even when targets responsible for chemoresistance are identified, drug development is often hampered due to the poor druggability of these proteins. We systematically analyzed therapy-resistance with a large-s...

  Authors: Soon-Ki Hong, Haeseung Lee, Ok-Seon Kwon, Na-Young Song, Hyo-Ju Lee, Seungmin Kang, Jeong-Hwan Kim, Mirang Kim, Wankyu Kim and Hyuk-Jin Cha

  Citation: Molecular Cancer 2018 17:175

  Published on:

 40. Content type: Research

  Chromatin modification at mitosis is closely related to transcriptional reactivation in the subsequent cell cycle. We reasoned this process is deregulated by oncogenic signals, which would contribute to mitoti...

  Authors: Jingjie Li, Bin Hu, Ting Wang, Wenhua Huang, Chunmin Ma, Qin Zhao, Lingang Zhuo, Tao Zhang and Yuhui Jiang

  Citation: Molecular Cancer 2018 17:174

  Published on:

 41. Content type: Research

  Liver cancer is one of the most deadly cancers in the world. There are various cells in liver tumor bulk, including liver tumor initiating cells (TICs), which account for liver tumorigenesis, drug resistance, ...

  Authors: Ming Shao, Qiankun Yang, Weitao Zhu, Huifang Jin, Jing Wang, Jie Song, Yongkui Kong and Xianping Lv

  Citation: Molecular Cancer 2018 17:173

  Published on:

 42. Content type: Research

  Cellular senescence is a state of irreversible cell growth arrest and senescence cells permanently lose proliferation potential. Induction of cellular senescence might be a novel therapy for cancer cells. TRIB...

  Authors: Zhenlin Hou, Kaixuan Guo, Xuling Sun, Fuqing Hu, Qianzhi Chen, Xuelai Luo, Guihua Wang, Junbo Hu and Li Sun

  Citation: Molecular Cancer 2018 17:172

  Published on:

 43. Content type: Letter to the Editor

  Tumorigenesis is increasingly considered to rely on subclones of cells poised to undergo an epithelial to mesenchymal transition (EMT) program. We and others have provided evidence, however, that the tumorigen...

  Authors: Sofie Otzen Bagger, Branden Michael Hopkinson, Deo Prakash Pandey, Mads Bak, Andreas Vincent Brydholm, Rene Villadsen, Kristian Helin, Lone Rønnov-Jessen, Ole William Petersen and Jiyoung Kim

  Citation: Molecular Cancer 2018 17:171

  Published on:

 44. Content type: Research

  There is an urgent need to identify new molecular targets for treatment of osteosarcoma. Circular RNAs are a class of endogenous RNAs that are extensively found in mammalian cells and exert critical functions ...

  Authors: Gang Liu, Kangmao Huang, Zhiwei Jie, Yizheng Wu, Junxin Chen, Zizheng Chen, Xiangqian Fang and Shuying Shen

  Citation: Molecular Cancer 2018 17:170

  Published on:

 45. Content type: Letter to the Editor

  EphB2 and EphA2 control stemness and differentiation in the intestinal mucosa, but the way they cooperate with the complex mechanisms underlying tumor heterogeneity and how they affect the therapeutic outcome ...

  Authors: Mariangela De Robertis, Tommaso Mazza, Caterina Fusilli, Luisa Loiacono, Maria Luana Poeta, Massimo Sanchez, Emanuela Massi, Giuseppe Lamorte, Maria Grazia Diodoro, Edoardo Pescarmona, Emanuela Signori, Graziano Pesole, Angelo Luigi Vescovi, Jesus Garcia-Foncillas and Vito Michele Fazio

  Citation: Molecular Cancer 2018 17:169

  Published on:

Annual Journal Metrics

Advertisement